OFERUJEMY PSYCHOTERAPIĘ OD

UZALEŻNIEŃ:

 

Najpowszechniejszymi uzależnieniami są alkoholizm, narkomania, zaburzenia odżywiania, siecioholizm, pracoholizm, hazard oraz seksoholizm uzależnienie od gier komputerowych, od zakupów a także od telefonu komórkowego. Rozwój elektroniki życie w stresie i napięciu, to warunki, które sprzyjają wpadaniu w nałóg.

Konsekwencje nałogu odczuwa nie tylko osoba uzależniona, ale także osoby z jej otoczenia.

Nałóg może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych oraz społecznych.

Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na profesjonalną oraz dyskretną pomoc oferujemy:

 • Psychoterapię uzależnień uzględniająca idnywidualne cechy i problemy danej osoby.
 • Pracę opartą o zasady : otwartości, szczerości, bezpieczeństwa, dyskrecji. współpracy.

Pierwsze spotkanie mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny ( około 2-3 spotkania). Następnie przy współpracy z klientem tworzony jest Osobisty Plan Terapii., w oparciu o który będzie przebiegała dalsza współpraca uwzględniając nowe powstające na bieżąco trudności.

 

RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH


Uzaleznienie jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.

Konsekwencją życia z partnerem uzależnionym jest szereg objawów psychicznych i somatycznych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie.

Oferujemy pomoc dla rodzin osób uzaleznionych. indywidualne spotkania z psychoterapeutą pomogą w spoób pełniejszy zrozumieć swoie problemy, Dzięki systematycznej pracy możliwe jest wprowadznie zmiany w swoje życie, uzyskanie większej wiedzy dotyczącej mechanizmów uzaleznienia, cech charakterystycznych dla nałgów oraz swojego postępowania wobec uzaleznionego.

Oferujemy psychoterapię uzględniająca idnywidualne cechy i problemy danej osoby.

Pracę opartą o zasady : otwartości, szczerości, bezpieczeństwa, dyskrecji. współpracy.

 

GRUPOWA

Terapia grupowa korzysta z faktu, że w grupie ludzi borykających się z podobnymi problemami łatwiej się otworzyć, opowiedzieć o trudnościach dnia codziennego, uzyskać zrozumienie i wsparcie. Przy pomocy psychoterapeuty oraz osób z grupy można w pełniejszy sposób spojrzeć na swoje problemy oraz poszukac efektywniejszych rozwiązań.

Prowadzimy terapię grupową:

 • DDA
 • Rodziców osób uzależnionych
 • Młodzieży uzależnionej
 • Osób uzlależnionych
 • Inne

INDYWIDUALNĄ


Pomagamy osobom doświadczającym trudności życiowych, problemów w relacjach z innymi ludźmi, osobom zmagającym się na co dzień z lękiem, przygnębieniem, poczuciem braku sensu, kryzysem, stratą, przykrymi wspomnieniami, niskim poczuciem własnej wartości.

W naszej pracy psychoterapeutycznej opieramy się głównie na podejściu systemowym oraz behawioralno-poznawczym. Korzystamy z elementów innych nurtów psychoterapii, aby w pełni dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.

Terapia jest formą dialogu, podczas którego terapeuta zadaje pytania, komentuje oraz proponuje wykonanie różnych zadań i ćwiczeń. Czas trwania psychoterapii jest różny - od kilku spotkań do ponad roku. Zależy to głównie od oczekiwań klienta oraz od rodzaju zgłaszanego problemu

Klient i psychoterapeuta pracują razem, aby zidentyfikować oraz zmienić wzorce myślenia i zachowania, które utrudniają funkcjonowanie.

Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w sferze:

 • Osobistej,
 • małżeńskiej,
 • rodzinnej,
 • partnerskiej,
 • zawodowej,
 • społecznej,
 • w relacji dziecko-rodzice.

 

DDA

 

Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dla większości dzieci, które dorastałay w rodzinie z problemem alkoholowym w dorosłym życiu pojawiają się problemy z nawiązywaniem i podtrzymywaniem dobrych relacji z ludźmi. Wspomnienia z dzieciństwa odzywają się w dorosłej relacji z kimś bliskim i ważnym, ograniczenia wyniesione z przeszłości utrudniają harmonijne pożycie w intymnym związku. Są to osoby, które nie potrafią realizować swojego dorosłego życia tak jak by chciały i nie rozumieją dlaczego, oraz dorośli, który wprawdzie żyją jak inni, ale nie radzą sobie w kontaktach z ludźmi. Wówczas terapia okazuje się początkiem bardziej satysfakcjonującego życia.

Dla tych osób oferujemy Psychoterapię uzględniająca idnywidualne cechy i problemy danej osoby. Pracę opartą o zasady : otwartości, szczerości, bezpieczeństwa, dyskrecji. współpracy. Pierwsze spotkanie mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny ( około 1-2 spotkania). Następnie przy współpracy z klientem podejmujemy dalsza terapie uwzględniającą nowe powstające na bieżąco trudności.

 

DZIECI I MŁODZIEŻY


Specyficzne trudności wieku dziecięcego i adolescencji a także bunt, niepożądane zachowania, autoagresja lub uzależnienie. Są trudnościami w których psychoterapia jest skuteczna. Dziecko/ nastolatek w rozmowie z kimś neutralnym i nieoceniającym może pracować nad spotykającymi go trudnościami i nauczyć się wyrażać i nazywać swoje emocje doceniać samego siebie i innych.

Psychoterapia jest zalecana dla dzieci/ młodzieży która przeżywa: uczucia depresyjne, smutek, trudności w relacjach, nieumiejętność radzenia sobie ze złością , dużą nieśmiałość, impulsywność, agresywność, brak wiary w siebie, uzależnienia, kompulsje. I inne.


MAŁŻEŃSKA / PARTNERSKA

Terapia małżeńska/partnerska wskazana jest wtedy, gdy w związku, pojawił się kryzys – zwłaszcza taki, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Problemy narastają. Partnerzy czują, że się od siebie oddalają lub zaczynają ze sobą walczyć.

W momencie, gdy próby samodzielnego rozwiązania problemu nie dają efektów.

Terapia małżeńska/partnerska pozwoli:

 • zrozumieć przyczyny, dla których w małżeństwie/partnerstwie nie układa się
 • nauczyć się skutecznego komunikowania się w związku
 • lepiej zrozumieć emocje i reakcje, które towarzyszą Wam w różnych sytuacjach życiowych,
 • odbudować łączącą Was więź i przywrócić zdrowy charakter Waszemu związkowi.

Dla tych par oferujemy Psychoterapię uzględniającą indywidualne cechy i problemy danej pary. Pracę opartą o zasady : otwartości, szczerości, bezpieczeństwa, dyskrecji. współpracy. Pierwsze spotkanie mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny ( około 1-2 spotkania). Następnie przy współpracy z klientami podejmujemy dalsza terapie uwzględniającą nowe powstające na bieżąco trudności.