Mgr Katarzyna Zduńczyk – specjalista terapii uzależnień ( nr certyfikatu sp/1011/2014), psychoterapeuta systemowy w trakcie szkolenia przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pedagog. Od 2013 roku terapeuta uzależnień w Ośrodku Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach. Od 2017r. Terapeuta uzależnień i kierownik Hostelu dla uzależnionych w Gorzowie Wlkp. Prowadząca warsztaty w ramach programów współfinansowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w latach ( 2014-2018). Wpisana na listę Ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych .

Mgr Elżbieta Kalmus – Od ponad 20 lat pracuje z osobami i grupami doświadczającymi trudności życiowych oraz cierpienia z powodu uzależnienia swojego lub bliskiej osoby. Specjalista terapii uzależnień ( nr certyfikatu Sp /1008/2014) Psychoterapeuta systemowy, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej , pedagog. Dyrektor i współtwórca Ośrodka Terapii i Wychowania Młodzieży Anastasis w Strychach. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży ANASTASIS. Prowadząca warsztarty w ramach programów współfinansowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Kierownik i prowadząca programy realizowane przez instytucje pozarządowe. Od 1994 związana z ruchem AA pracująca z dziećmi oraz rodzinami osób uzależnionych.

 

 

Wpisana na listę Ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych

 

Dotychczasowe miejsca pracy:

 • Stacjonarny ośrodek terapii dla młodzieży ANASTASIS –Współzałożyciel , kierownik i terapeuta od 2004 do dziś
 • Ośrodek terapii uzależnień SZANSA Gorzów Wlkp 2000-2006
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych Centrum Charytatywne W Gorzowie WLKP 2000- 2001
 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych - klub abstynenta Nadzieja W Gorzowie WLKP -praca z dziećmi i rodzinami 1994-2005

Wybrane szkolenia z zakresu psychoterapii

 • Całościowy kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii Systemowej realizowany przez WTTS w Poznaniu
 • Studium Terapii Uzależnień – organizowane przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii
 • Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków -organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studium terapii Uzależnień -organizowane przez Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym w Łodzi
 • Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej – organizowane przez Akademię Medyczną w Poznaniu
 • Szkolenie z zakresu Analiza transakcyjna w pomaganiu Dorosłym Dzieciom Alkoholików-organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze
 • Szkolenie z zakresu wdrażania procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie-organizowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego