Oferujemy psychoterapie:

Uzależnień

     Najpowszechniejszymi uzależnieniami są alkoholizm, narkomania, zaburzenia odżywiania, siecioholizm, pracoholizm, hazard oraz seksoholizm... 

Czytaj więcej

Dzieci i młodzieży

     Specyficzne truności wieku dzieciecego i adolescencji a także bunt, niepożądane zachowania, autoagresja lub uzależnienie. Są trudnościami w których psychoterapia jest skuteczna.

Czytaj więcej

Dla rodzin osób uzależnionych

Uzaleznienie jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia 

Czytaj więcej

IndywidualnĄ

      Pomagamy osobom doświadczającym trudności życiowych, problemów w relacjach z innymi ludźmi, osobom zmagającym się na co dzień z lękiem, 
 

Czytaj więcej

DDA

      Dorosłe Dzieci Alkoholików. Dla większości dzieci, które dorastałay w rodzinie z problemem alkoholowym w dorosłym życiu pojawiają się problemy z nawiązywaniem

Czytaj więcej

MAŁŻEŃSKĄ

     Terapia małżeńska wskazana jest wtedy, gdy w związku, pojawił się kryzys – zwłaszcza taki, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Problemy narastają. Partnerzy czują, że się od siebie   

Czytaj więcej

Grupową

     Terapia grupowa korzysta z faktu, że w grupie ludzi borykających się z podobnymi problemami łatwiej się otworzyć, opowiedzieć o trudnościach dnia codziennego,

Czytaj więcej

 

 

Komu pomagamy

  • Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie psychoterapii oraz leczenia uzależnień i współuzależnienia. Pomagamy również rodzinom i bliskim osób, które zmagają się z problemem uzależnienia.
  • Pomagamy osobom doświadczającym trudności życiowych, problemów w relacjach z innymi ludźmi, osobom zmagającym się na co dzień z lękiem, przygnębieniem, poczuciem braku sensu, kryzysem, stratą, przykrymi wspomnieniami, niskim poczuciem własnej wartości.
  • Pomagamy osobom pragnącym zmiany i osobistego rozwoju, cierpiącym z powodu problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków i leków jak również Internetu, gier komputerowych, czy hazardu.
  • Prowadzimy terapię dorosłych, dzieci i młodzieży.( Na psychoterapię dzieci i młodzieży do 18 roku życia potrzebna jest zgoda rodziców)

Jak pracujemy:

Swoją pracę opieramy o zasady: otwartości, szczerości, bezpieczeństwa, dyskrecji, współpracy

W naszej pracy psychoterapeutycznej opieramy się głównie na podejściu systemowym oraz behawioralno-poznawczym. Korzystamy z elementów innych nurtów psychoterapii, aby w pełni dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb.

Terapia jest formą dialogu, podczas którego terapeuta zadaje pytania, komentuje oraz proponuje wykonanie różnych zadań i ćwiczeń. Czas trwania psychoterapii jest różny - od kilku spotkań do ponad roku. Zależy to głównie od oczekiwań pacjenta oraz od rodzaju zgłaszanego problemu

[/html][/fluid]