Oferta Pomocy

Psychoterapia uzależnień :

Oferujemy psychoterapie uzależnienia od :

 • narkotyków
 • alkoholu
 • czynności (hazard, praca, gry, korzystanie z telefonu/ komputera, oglądanie pornografii, sex, zakupy itp.)
 • terapię podtrzymującą dla osób, które ukończyły proces terapeutyczny w ośrodku lub w sposób ambulatoryjny. 

Pierwsze spotkanie mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny ( około 2-3 spotkania). Następnie przy współpracy z klientem tworzony jest Osobisty Plan Terapii., w oparciu o który będzie przebiegała dalsza współpraca uwzględniając nowe powstające na bieżąco trudności.

Psychoterapia dla osób żyjących w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną

Jeśli jesteś rodzicem osoby uzależnionej, współmałżonkiem lub partnerem osoby uzależnionej. Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu bliskiej Ci osoby oraz szukasz miejsca w, którym podzielisz się swoimi trudnościami. Zapraszamy. 

Oferujemy:

 • sesje terapeutyczne dostosowane do aktualnie przeżywanych trudności
 • edukację z zakresu zrozumienia czym jest uzależnienie
 • wsparcie
 • grupy dla współuzależnionych

Psychoterapia dorosłych członków rodzin osób uzależnionych (DDA)

Jeśli jesteś osobą , która w dzieciństwie doświadczyła problemu alkoholizmu wśród swoich bliskich i w związku z tym odczuwasz dziś problemy, nieumiejętności, trudności w relacjach i inne trudności. Zapraszamy

Oferujemy:

 • sesje terapeutyczne dostosowane do przeżywanych trudności.
 • wsparcie
 • grupy dla osób przeżywających w dzieciństwie dysfunkcje z powodu uzależnienia w rodzinie

Psychoterapia systemowa

Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w sferze:

 • Osobistej,
 • małżeńskiej,
 • rodzinnej,
 • partnerskiej,
 • zawodowej,
 • społecznej,
 • w relacji dziecko-rodzice.

 

Oferujemy:

 • sesje indywidualne
 • terapie małżeńską/par
 • terapie rodzinną